Účinky čalúnnických materiálov na zdravie

Čalúnnictvo > Účinky čalúnnických materiálov na zdravie

zdravotné účinky Pretechnizovaná doba neustále zvyšuje záťaž na zdravie človeka a životné prostredie. Reakciou je stále väčší tlak na zdravotnú nezávadnosť spotrebného tovaru, ktorý je podrobovaný prísnejším a dôslednejším testovacím procesom. Aj čalúnnické materiály sú dnes prísnejšie posudzované a testované na ich zdravotnú závadnosť/nezávadnosť. V minulosti sa už zistilo, že niektoré syntetické textílie používané napr. na výrobu oblečenia spôsobovali pri dotyku s pokožkou dráždenie, vyrážky, ekzémy a iné zdravotné komplikácie. Ak si uvedomíme, že takmer všetky používané "zmäkčovacie" materiály sú dnes na báze PUR-peny, teda jedná sa o syntetické látky, mali by sme si uvedomiť a zvážiť ich možné nepriaznivé účinky na naše zdravie.

Chemikálie

Molitany, ako sú ľudovo nazývané polyuretánové peny, obsahujú chemické zlúčeniny, ktoré môžu spôsobiť krátkodobé alebo dlhodobé nepriaznivé účinky na zdravie. Niektoré z týchto zlúčenín sú problematické, keď prídu do kontaktu s pokožkou a niektoré sú škodlivé, keď sú vdychované. Jedna kategória týchto zlúčenín sa označuje ako prchavé organické zlúčeniny, ktoré sa odparujú do ovzdušia keď je vyrábaná hmota mokrá a postupne sa vytvrdzuje. Ďalšie škodlivé látky, ktoré sa bežne vyskytujú v polyuretánových penách, zahŕňajú xylén, etylbenzén, acetáty a diizokyanáty. Keďže výroba pien je zároveň výrobným tajomstvom, pritom každý výrobca používa vlastné receptúry, ktoré si chráni, je otázka zdraviu škodlivých komponentov použitých v čalúnnických materiáloch na mieste.

Nebezpečné chemikálie v polyuretánových výrobkoch môžu mať negatívny vplyv na zdravie tak v krátkodobom aj dlhodobom horizonte. Priamy kontakt s chemikáliami môže spôsobiť podráždenie pokožky a vystavenie výparom počas výroby a pred vytvrdnutím môže spôsobiť podráždenie očí, hrdla a nosa, ťažkosti s dýchaním, bolesti hlavy, nevoľnosť, astmatické záchvaty alebo závraty.

Dlhodobé vystavenie týmto chemikáliám u ľudí, ktorí pravidelne pracujú s penami, môže spôsobiť chronické pľúcne stavy, vrodené chyby u potomstva, alergie, rakovinu alebo iné závažné problémy.

Akonáhle sa polyuretánová pena vysuší a vytvrdí, všeobecne sa považuje za bezpečnú, ale počas sušenia a vytvrdzovania sa z nej uvoľňujú potenciálne škodlivé chemikálie do vzduchu odparovaním, čo sa nazýva odplyňovanie. V závislosti od aplikovaného procesu výroby, teploty a vlhkosti, v ktorých bola výroba realizovaná, vetrania miestnosti, môže odplyňovanie pokračovať po dobu v rozmedzí od dní až mesiacov.

Matrac sa v priebehu používania drobí na rôzne veľké (až mikroskopické čiastočky), ktoré sa dostávajú do prostredia, styku s pokožkou a dýchacích ciest najmä počas spánku. Počas tohto rozkladu materiálu dochádza v kontakte s vlhkom a vzduchom k sekundárnemu rozkladu a uvoľňovaniu prchavých chemických látok. Diskutované sú dnes najmä tzv. pamäťové peny, t.j. tie ktoré sú nadmieru mäkké, aby dokázali udržiavať tvar otlačku pôsobiaceho predmetu aj po jeho odňatí. Všeobecne platí: čím vyššia mäkkosť - tým viac rozpúšťadiel, teda tým viac problematických prchavých chemikálií. Toto pravidlo je známe aj zo škodlivosti plastov - najškodlivejšie sú tie najmäkšie.

Lepidlá sú ďalšou významnou problematickou skupinou pokiaľ uvažujeme účinky na zdravie. V čalúnnickej výrobe sa používajú syntetické lepidlá, ktoré sa odparujú z výrobku veľmi dlho a uvoľňujú škodlivé výpary do dýchacích ciest. Väčšina výrobcov matracov sa snaží o - monoblokové tvarovky, aby sa vyhli používaniu lepidiel, ktoré sú pri sendvičovej skladbe matracov nevyhnutné. Väčšina chemických rozpúšťadiel, ktoré lepidlá obsahujú, rozleptáva molitany, preto sa musia na lepenie v čalúnnictve používať špeciálne lepidlá. Dôležitou vlastnosťou lepených spojov mäkkých materiálov je trvalá elasticita zaschnutého lepidla. To spôsobuje ešte väčšie komplikácie pre výrobcov skutočne nezávadných lepidiel. Lepidlá na prírodnej báze (kaučuk, živice..) vytvárajú slabé spoje, preto sú nevhodné. Preto platí: lepidlo v čalúnení = potenciálny zdravotný problém.

Mikroorganizmy

Okrem chemických musíme zvážiť aj biologické účinky pur-pien a poťahových textílií, najmä roztoče, plesne a rôzne iné mikroorganizmy, ktoré majú nepriaznivý vplyv na ľudský organizmus, obývajú tieto materiály a za určitých okolností sa v nich nadmieru rozmnožia a škodia ľudskému organizmu. Syntetické materiály sú v prírode ťažko rozložiteľné. To súvisí s faktom, že mikroorganizmy žijúce v tomto prostredí a rozkladajúce syntetické materiály sú človeku značne neafinitné. Osídľovanie pur-pien mikroorganizmami a plesňami podporuje ich postupné znečisťovanie biologickým materiálom - pot, moč, lupiny pokožky, kožný maz a pod. To priťahuje mikróby a podporuje ich rozmnožovanie. Ich výlučky sú zväčša toxické, preto po určitej dobe používania, je vhodné matrac vymeniť za nový. Urobíme tak napriek tomu, že sa môže z hľadiska pružnosti javiť ako dostačujúci. Z hygienického hľadiska býva už 3-5 ročný matrac nevhodný. Žiaľ štatistiky poukazujú, že používanie matracu po dobu 20 rokov a viac je veľmi bežné.Zdroj: Čalúnenie a plesne, WHO.INT (World Health Organization), Lepenie v čalúnnictve.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára