Čalúnenie nábytku

Čalúnnictvo > Čalúnenie nábytku

Dlho očakávaná knižná publikácia Čalúnenie nábytku je hotová. Predaj kníh sme zahájili v novembri 2015 prostredníctvom internetového e-shopu calunenie.com a vybraných predajní odbornej literatúry. Čalúnenie nábytku je napísané ako trilógia. Prvý diel - Čalúnenie nábytku I. Materiály, druhý diel - Čalúnenie nábytku II. Konštrukcie, tretí diel - Čalúnenie nábytku III. Technológie a technika. Tri súvisiace knihy sú koncipované ako učebnice pre stredné (SŠ) a vysoké školy (VŠ) so zameraním na čalúnenie nábytku, čalúnnictvo. Knihy dobre poslúžia aj laickej verejnosti na objasnenie problematiky čalúnenia nábytku.

Čalúnenie nábytku I. / Materiály
Logickým úvodom do štúdia čalúnnictva sú materiály, ktoré určujú z čoho je čalúnenie nábytku vyhotovené. Po stručnom pohľade do histórie materiálov nasleduje klasifikácia súčasných materiálov v čalúnnictve. Objednajte si celú trilógiu včas a jednu z kníh dostanete zdarma, Čalúnenie nábytku I. / Materiály.
Čalúnenie nábytku II. / Konštrukcie
Skladby mäkkých prvkov čalúnenia nábytku sa označujú tiež ako konštrukcie čalúnenia. Aké konštrukcie čalúnenia zvoliť pre sedací, aké pre lehací čalúnený nábytok, aké pre ostatné čalúnené predmety sa dozviete v druhej časti trilógie o čalúnení - Čalúnenie nábytku II. / Konštrukcie.
Čalúnenie nábytku III. / Technológie
Záverečná časť je venovaná technologickým procesom a technike v čalúnnickej výrobe. Vysvetľuje spájanie, delenie a tvarovanie materiálov s uvedením strojov a zariadení používaných v čalúnnictve. Na často kladené otázky, aká má byť výbava čalúnnickej dielne, resp. výbava čalúnnika odpovedá kniha Čalúnenie nábytku III. / Technológie a technika.

Knihy: Čalúnenie nábytku I. II. III.
Autor: doc. Ing. Vojtěch Navrátil CSc
Rok vydania: 2015
Počet strán: 82 + 108 + 86
Hmotnosť: 230g + 280g + 240g
Väzba: mäkká
Farebnosť: č-b
Jazyk: slovenský
Kategória: odborná publikácia, učebnica
Odbor: čalúnený nábytok, čalúnnictvo
Vydavateľstvo: Rakowska
ISBN: 80-967315-7-2

Najbližšie pripravujem v spolupráci s poprednými výrobcami čalúneného nábytku a spracovateľmi materiálov zo Slovenska, ČR a Poľska výrobu DVD, ktoré vám priblíži dôležité čalúnnicke témy a postupy aj vo filmovej verzii. Video ukážky určite doplnia preberané témy a veľa problematiky vysvetlia lepšie, ako písaný text. Až bude DVD hotové, budem vás informovať aj na stránkach blogu Čalúnnictvo.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára