Poťahové textílie - vzhľadové úpravy

Čalúnnictvo > Poťahové textílie - vzhľadové úpravy

Poťahové textílie Textílie (textilné útvary) je súhrnný názov pre textilné suroviny a z nich vyrobené polotovary a výrobky. Jedným zo základných kritérií pre kategorizáciu poťahových bytových textílií je ich vzhľadová úprava. Najčastejšie z nich si uvedieme v tomto článku, ak máte hlbší záujem o poťahové textílie, odporúčam knihy Čalúnenie nábytku I, II, III, kde je táto oblasť spracovaná podrobnejšie.

Najčastejšie používané vzhľadové úpravy sú:

Flaušová úprava vlnárskych tkanín valchovaním, počesaním a postrihovaním za účelom získania mäkkého nelesklého povrchu s ležatým, čiastočne urovnaným vlasom, tzv. umelá koža.

Gaufrová úprava je vyrážanie plastického vzoru do vlasového povrchu raziacim kalandrom (valcom).

Kalandrová úprava je dosiahnutie lesku a omaku tlakom a teplom pomocou vyhrievaného valca.

Krepová úprava je zvlnenie povrchu
- bavlnárskej textílie miestnym mercerizovaním a potlačou zahusteným lúhom alebo rôznou dĺžkovou zmenou priadze v alkalickej kúpeli;
- hodvábnickej textílie vyzrážaním, vylúhovaním, vyváraním a naparovaním.

Moiré úprava je úprava hodvábnických textílií použitím špeciálneho kalandru so sublimačným papierom na dosiahnutie svetlých, vodotlačových efektov.

Súkenná (súknová) úprava vlnárskych textílií valchovaním, počesaním, kartáčovaním v jednom smere a lisovaním za účelom získania tuhšieho omaku so zastreným vzhľadom krátkeho vlasu v smere kartáčovania.

Velúrová úprava vlnárskych textílií valchovaním, počesaním so striedaním smeru, kartáčovaním a postrihovaním za účelom získania mäkkého plného omaku s hustým, krátkym a vzpriameným vlasom.

Vlasová úprava vlnárskych textílií valchovaním, počesaním v jednom smere a lisovaním za účelom získania zastreného vzhľadu s dlhým voľným vlasom v smere počesania.

Žinylková úprava bavlnárskych a vlnárskych textílií vzniká opletením vlákenného jadra mäkkou niťou a jej kalibráciou za účelom získania mäkkého omaku mikrovlasového povrchu líca aj rubu textílie.

Špeciálne úpravy sa vyhotovujú za účelom zvýraznenia požadovaných vlastností textílie:
- Apretúra rubovej strany latexom za účelom zvýšenia odpudivosti vody a odierania;
- Nehorľavé až samozhášavé (označenie F) – pôvodné vlastnosti sú znížené najmä na úkor mäkkosti textílie;
- Sanforizácia (nezrážanlivosť – označenie S) za účelom zvýšenia odpudivosti tekutín a zvýšenie tepelnej odolnosti;
- Posun vo šve - nenastáva prerezanie nití pri šití a obmedzuje sa posun švu;
- Protisklzová zamedzuje posúvaniu poťahu pri trení s iným materiálom, napr. odevom užívateľa;
- Protihluková – znižuje až pohlcuje zvukové vlnenie;
- Zvýšená savosť – v zaťaženom stave pohlcuje tekutiny, v uvoľnenom stave im umožňuje odparovanie (kombinácia s bavlnenými alebo vlnenými vláknami);
- Antistatická zamedzuje vzniku elektrostatického náboja (zabuduje sa elektricky vodivé vlákno);
- Scotchgard je impregnácia troch efektov, a to odpudivosť tekutín, mastnôt a suchých nečistôt;
- Zmeny teploty a farby – textilné materiály sú na bázi tekutých kryštálov;
- Proti špinivosti – zamedzuje absorpcii nečistôt;
- Teflonová úprava je úprava vlákien teflónom za účelom samozhášivosti, antistatickosti, vodovzdornosti, prachuvzdornosti, odolnosti proti mastnotám a olejom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára