Zdravý spánok

Čalúnnictvo > Zdravý spánok

Zdravý spánok Význam spánku pre zdravie ľudského organizmu je evidentný. Oblasť spánku však patrí stále medzi neprebádané. Potrebujeme sa dozvedieť čo najviac poznatkov o tom, čo spôsobuje zdravý spánok, aby sme mohli prispieť ľudstvu k zdravému spánku i my, napríklad tým, že skonštruujeme skutočný zdravotný matrac. Pre nás čalúnnikov je táto problematika nanajvýš zaujímavá. Ukazuje sa, že kvalitné lôžko môže významne napomôcť zdravému spánku. Sledujeme preto dianie vo svete výskumu spánku a významné objavy sa snažíme postupne aplikovať na čalúnenie lôžka.

Vedecké poznanie o problematike zdravého spánku je však stále nedostatočné na to, aby sme mohli zodpovedať všetky otázky vznikajúce na úrovni nás čalúnnikov. To ešte viac motivuje vedcov v hľadaní jemnejších súvislostí spánku. Testovaní spiaci jedinci však nedokážu sami podať dostatočnú spätnú väzbu, ako je tomu napríklad pri skúmaní pacientov v bdelom stave, ktorí vedia povedať čo cítia, kde ich bolí a pod. Spiaceho človeka je možné iba monitorovať pomocou prístrojov a čiastočne vizuálne výskumníkom. Výber testovanej vzorky jedincov môže zohrať významnú úlohu pri skreslení výsledkov, teda ani vyhnutie sa omylom nie je až také samozrejmé, ako by veda očakávala. Možno aj pre to sa nedarí s objasňovaním problematiky zdravého spánku napredovať dostatočne pružne.

Pred nedávnom som uverejnil článok Tuhý spánok, kde podľa výskumu tímu G Tononina je spánok považovaný za akýsi stav bezvedomia, v ktorom je narušená vzájomná komunikácia medzi jednotlivými centrami mozgu. Menovaný profesor v oblasti psychiatrie získal významné priekopnícke ocenenia za jeho laboratórne štúdie vedomia a poruchy spánku, ako aj mechanizmy a funkcie spánku. Zverejňovanie všetkých poznatkov, ako aj ich definitívnosť môžu byť nedostatočné z dôvodov utajovania, bezpečnosti, politických záujmov, očakávanej konkurenčnej výhody, a pod. Takéto narábanie s informáciami je pravdepodobné, keďže sa stále nachádzame v konkurenčnom prostredí a svet je stále polarizovaný. Preto by sme mali mať vlastný výskum pre zdravý spánok.

Prínosom pre výskum spánku sú aj mnohé polo vedecké aktivity, t.j. výskum odborníkov z príbuzných, ale i zdanlivo nesúvisiacich vedných odborov. Dobrou inšpiráciou pre významný objav bývajú tiež znalosti iného než vedecko-odborného charakteru. V rámci medzi odborovej spolupráce sme iniciovali vytvorenie skupiny pre výskum, rozvoj a podporu zdravého spánku. Skupina by podľa nášho (nábytkárskeho) názoru mala disponovať odborníkmi z oblasti biológie, biochémie, fyziky, medicíny (tradičnej aj alternatívnych), jógy, ... cez návrhárov a výrobcov nábytku ... až po laických nadšencov. Verím, že disponujeme kvalitnými odborníkmi, ktorí by dokázali implementovať seriózne poznatky výskumu spánku do mnohých odvetví. Predovšetkým môžem hovoriť za oblasť čalúnenia. Aspektami zdravia sa zaoberám aj v knihe Čalúnenie nábytku, kde máme viacero nových vízií.

Mimo iné chystáme aj v rámci diplomových prác našich absolventov TU vo Zvolene zvýšiť intenzitu bádania po vhodných nábytkárskych riešeniach s pozitívnym dopadom na zdravie. Zdravý spánok a zdravé sedenie sú aktuálnymi témami.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára