Čalúnenie nábytku je veda

Čalúnnictvo > Čalúnenie je veda

Čalúnenie je veda Zdanlivo jednoduchá problematika – konštrukcia čalúnenia a čalúnených výrobkov – sa pre laika javí popravde ako jednoduchá. Veď čo to je za „umenie“ prilepiť na preglejku Molitan (PUR penu) a toto všetko potiahnuť textíliou alebo „kožou“. Takto si neznalý užívateľ predstavuje čalúnenie nábytku, resp. konštrukciu čalúneného výrobku. Veď má „historické“ znalosti od svojich predkov z 50.- 60. rokov minulého storočia. Lenže materiály sa vyvíjajú, konštrukcie čalúnenia a očalúnenie sedacieho či lôžkového nábytku sú stále náročnejším zadaním. V súčasnosti je čalúnenie nábytku veda. Pre vážnejších záujemcov o problematiku čalúnenia odporúčam knižné publikácie Čalúnenie nábytku I, II, III.

NOVODOBÉ KONŠTRUOVANIE ČALÚNENIA A ČALÚNENÝCH VÝROBKOV JE VEDA


Čo má na konštruovanie čalúnenia a čalúnených výrobkov vplyv? Uveďme si 9 najčastejších príčin, ktoré čalúnnickí tvorcovia musia rešpektovať - desatoro čalúnnika - konštruktéra. Určite sa nájde viacej, ale v stručnosti si rozoberme týchto 9 bez ohľadu na ich váhu a dôležitosť.

KOMFORT


Individuálny komfort môžeme charakterizovať ako pohodlie, prepych typické pre určitú, konkrétnu osobu. Každý jedinec má svoj názor a predstavu o pohodlí, ktoré mu má poskytovať ten ktorý čalúnený výrobok a čalúnenie.

ERGONÓMIA


Ergonómia čalúnenia zisťuje optimálne antropometrické, fyziologické a psychologické parametre pre maximálny pracovný výkon (pracovný nábytok) aj na relaxáciu (oddychový nábytok).

HYGIENA


Hygiena čalúnenia a čalúnených výrobkov v sebe zahŕňa zásady pre zdravie, zdravý život, prácu a oddych, ktoré obmedzujú riziká poškodenia zdravia faktormi vonkajšieho prostredia. Základnou zásadou je priedušnosť čalúnenia a ľahká čistiteľnosť výrobku. Čalúnenie by nemalo byť lapačom prachu a potencionálnym zdrojom mikroorganizmov.

DESIGN


Design výrobku – celkové tvarovanie výrobku vychádzajúce z účelovej funkcie a estetického dojmu. Nie vždy sa dá nový dizajnérsky nápad súčasnými technológiami alebo technikou zrealizovať, tzv. nadčasový dizajn. S návrhom dizajnu ide do popredia aj vývoj nových materiálov, konštrukcií, technológií a techniky.

BEZPEČNOSŤ


Bezpečnosť výrobku charakterizujeme ako súbor opatrení na eliminovanie možnosti poškodenia zdravia spotrebiteľa pri jeho používaní.

VEDA TECHNIKA


Stav techniky a technológie v danom čase predurčuje možnosť zhotoviť danú konštrukciu čalúnenia a čalúneného výrobku. V súčasnej dobe sa vďaka PC a NC technike používanej už aj v čalúnnickej výrobe presúva tvorba konštrukcií do predvýrobnej fázy – je možné simulovať konštrukciu pomocou rôznych 3D softvérov. Teda odpadá výroba šablón a ich postupné zdokonaľovanie až po konečný stav.

MATERIÁLY


Materiálová báza je veľmi rozmanitá: od prírodných materiálov (usne, bavlna, vlna, slama, ...) cez syntetické (latexová pena, PUR, PES, ...) až po tzv. kozmické (napr. kovralové vlákna či viskoelastické peny). Znovu sa vraciame k používaniu vody a vzduchu vo výrobkoch ako najlacnejšieho a najdostupnejšieho tvarovacieho a kypriaceho materiálu.

EKOLOGICKOSŤ


Ekologickosť konštrukčných spojov v čalúnení znamená premenu alebo zmenu doterajších spojov na ekologické s úmyslom znížiť ich negatívny vplyv na životné prostredie. Príkladom môže byť lepený spoj, ktorý je nahradený samozvierateľným spojom z toho istého materiálu ako je tvarovací materiál.

MÓDNOSŤ


Módnosť výrobku ako dobová obľúbenosť príznačná pre určité obdobie alebo miesto určuje aké spoje sa majú používať pre čalúnenie aj čalúnené výrobky. V uvedenom desatore je zakódovaná tvorivá práca dizajnérov, konštruktérov, technológov, ekonómov, manažérov, projektantov, robotníkov a režijných pracovníkov, počítačových expertov, technikov a ďalších nových aj tradičných povolaní.

Rozhodne náročnejšia príprava a realizácia je pri atypických, kusových výrobkoch, kde sa kumulujú 2 alebo viacej funkcií do jednej, napr. konštruktér & technológ & počítačový expert & projektant. Dnes sú kladené na tvorivých pracovníkov, teda aj konštruktérov náročné úlohy z hľadiska času a kvality práce. Tak ako už bolo spomenuté, príprava výroby prototypu alebo atypického čalúnenia či čalúneného výrobku sa presúva do fázy konštrukčnej prípravy výroby, pričom konštruktér musí ovládať aj počítačový softvér na konštrukciu a imitáciu vyhotovenia konštrukčného spoja. Znalosti konštruktéra o nových trendoch priemyselného dizajnu, materiáloch a technicko-technologických možnostiach sú samozrejmosťou.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára