Dizajn čalúneného nábytku

Čalúnnictvo > Dizajn čalúneného nábytku

Dizajn čalúneného nábytku Všeobecne chápeme dizajn ako medzi odborovú disciplínu, ktorá rieši vzťahy technického diela a človeka, resp. spoločnosti. Prelína sa takmer všetkými odvetviami výroby úžitkových premetov, dotýka sa ich estetických vlastností. Pojmom dizajn označujeme umelecké, alebo výtvarné riešenie priemyselného výrobku a jeho častí spočívajúce v prvkoch, ako sú línia, tvar, obrys, farba, štruktúra, zdobenie, alebo materiál, z ktorého je výrobok zhotovený. Odvetvie výroby nábytku je výrazne ovplyvnené prvkami dizajnu. Estetičnosť prostredia, v ktorom žijeme má pre každého z nás vysokú prioritu. Dizajn čalúneného nábytku je pre výtvarné riešenie ako stvorený, preto sa dizajnéri hojne uplatňujú v oblasti bývania a riešenia ineriérov a jeho častí, medzi ktoré patrí aj dizajnérsky obľúbená oblasť: Čalúnenie nábytku I, II, III (učebnice pre čalúnnikov, nábytkárov aj nábytkových dizajnérov).

DIZAJN A PROTOTYPOVANIE VÝROBY ČALÚNENÉHO NÁBYTKU


Dizajn výrobku

Dizajnér navrhne, na základe požiadavky užívateľa, tvar a farebnosť výrobku. Väčšinou bývajú návrhy prezentované v 3D zobrazení, ale je možné ich zobraziť aj v 2D metóde (pozri Obr. 1). Pri náročnejších výrobkoch sa zhotovujú aj modely v mierke 1:5 alebo 1:10. To preto, aby užívateľ mal reálnu predstavu o výzore a funkcii výrobku. Dizajnér postúpi svoj odobrený návrh, poprípade aj model na ďalšie spracovanie konštruktérovi, normovačovi (THN) a technológovi, aby vyhotovili výrobnú dokumentáciu a podklady pre prototyp, príprava výroby.

dizajn taburet v dvoch farbách
Pre názornosť riešenia sme zvolili jednoduchý čalúnený výrobok taburet, na ktorom si môžeme proces od dizajnovania až po výrobu prototypu predviesť. V našom prípade taburetu vznikla požiadavka zákazníka: sedadlo otvárateľné pre prístup do odkladacieho priestoru vo vnútri obdĺžnikového výrobku (v pôdoryse); poťah sedadla aj bokov taburetu má byť z 2 farieb kože, ktoré sa pravidelne striedajú, napr. čierna a biela. V strede sedadla a bokov má byť neviditeľný vťah. Jedná sa o jednoduchý výrobok, preto nebolo treba zhotovovať model, ale priamo konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu.

Návrh spotreby materiálu a konštrukcia

Konštruktéri spolu s pracovníkmi technicko-hospodárskych noriem (THN) vyhotovia pre technológa súpis potrebných materiálov na zhotovenie taburetu (Tab. 1) a stručný súpis dielov, dielcov, súčiastok a iného materiálu, tzv. kusovník (Tab. 2).

Pokiaľ to bude nutné, pripravia aj šablóny, napr. na strih zložitejších dielov. Súčasne tvoria strihové plány na tenké materiály (usne, rúno, filc, NT LUTRASIL) a nárezové plány pre drevený materiál a PUR penu. Kusovník obsahuje rozmery s presnou mierou, ale strihové a nárezové plány musia obsahovať príslušné nadmiery, napr. na šitie, sponkovanie, atď.

Samozrejme, že aspoň naskicujú tvary s rozmermi jednotlivých dielov a dielcov, poprípade aj ich montážny návod s označením farebnosti jednotlivých dielov (Obr. 2 – Obr. 13).

Tabuľka 1, spotreba materiálu

P. č. Názov materiálu Mer. jedn.
Množstvo
Rozmer [mm]
 
hrúbka
šírka
dĺžka
01. DTD - Drevo Triesková Doska ks
1
18
610
750
02. PDP - Plošná Doska Preglejovaná / preglejka ks
1
5
290
320
03. DVD - Drevo Vláknitá Doska ks
1
3,3
50
100
03. alt. PDJ - Plošná Doska Jadrová / laťovka ks
1
3,3
50
100
04. PUR pena NAWAPUR Wellnes ks
1
60
350
390
05. Useň biela semianilínová kvadrát
1
0,9
268
06. Useň čierna anilínová kvadrát
1
1,1
268
07. Filc šírky 1 m ks
1
2
410
1210
08. Rúno hmotnosti 80 gm-2 ks
1
10
470
510
09. Netkaná text. LUTRASIL 80 gm-2 ks
1
0,1
350
390
10. Tkanica textilná m
1
10
2
11. Nite PES Amann 30 m
1
24
12. Samorezné skrutky ks
6
Ø 3,5
16
13. Samorezné skrutky ks
18
Ø 4,0
40
14. Čalúnnické klince ks
15
Ø 1,8
20
15. Sponky BeA 380 súprava
4
10
16. Závesy knopkové nábytkové ks
2
20/40
40
17. Čalún. lepidlo dvojzložkové kg
0,2


Konštrukciu korpusu taburetu tvoria DTD boky ľavý a pravý, ktoré sú naložené na boky predný a zadný, a sú zmontované samo reznými skrutkami, pričom samo rezné skrutky Ø 4,0/40 sú navŕtané od horného a spodného okraja vo vzdialenosti 50 mm a vo strede dĺžky, resp. výšky bokov (Obr. 2). Na všetky boky sa do stredu dielcov vyvŕtajú vťahové otvory, ktoré slúžia aj na únik vzduchu pri zaťažení sedadla a ako vetracie otvory o Ø 10 mm.

Na tuto kostru podstavca sa dookola nalepí filc čalúnnickým dvojzložkovým lepidlom FORBO 3494, ktorý na hornom okraji musí presahovať až do vnútra podstavca, kde sa zabezpečí ešte sponkami BeA 380/10. Filc jednak spevňuje konštrukciu podstavca, jednak tvorí izoláciu a separáciu poťahového materiálu od drevného materiálu a prekrýva hlavičky samo rezných skrutiek a zjemňuje ostrosť hrán. Na bočnej ploche hornej časti zadného boku sa vyvŕtajú vo vzdialenosti 65 mm od okraja otvory pre nábytkové knopkové závesy, ktoré budú priskrutkované samo reznými skrutkami Ø 4,0/40 (Pôdorys Obr. 2).

Ušitý poťah sa navlečie na kostru podstavca až po pripevnení dna. Švy sa vyrovnajú na hranách kostry, pričom sponkovanie sa začne z hornej vnútornej strany krížovým spôsobom predo – zadným a bočno – bočným. Dopínanie sa končí na dne taburetu krížovým spôsobom.

Na bočnú plochu hornej časti zadného boku sa priskrutkuje sedadlo s namontovanými závesmi. Do DTD dosky sedadla rozmeru 330 mm × 370 mm sa na vnútornú stranu dielca pred nalepením PUR peny vyvŕtajú otvory pre samo rezné skrutky Ø 3,5/16 od zadného okraja vo vzdialenosti uvedenej na Obr. 3. Do stredu sedadlového dielca sa vyvŕta vetrací otvor, ktorý slúži zároveň ako vťahový otvor, o Ø 10 mm. Na vonkajšiu stranu dielca sa nalepí čalúnnickým lepidlom FORBO 3494 PUR pena NAWAPUR WELNESS, a to tak, aby z každej strany prečnievala 1 cm. Po vytvrdnutí lepidla sa na PUR penu položí rúno, ktoré presahuje cez hrúbku peny včítane DTD. Zo spodku dosky sa bodovo prisponkuje sponkami BeA 380/10 a vytvarujú sa zvislé hrany rúna na dielci (strihaním – nelepiť, nechať voľné).

Ušitý poťah sa položí na stred dielca, prevlečie sa tkanica na vťah a krížovým spôsobom sa prisponkuje poťah (predo – zadný a bočno – bočný spôsob sponkovania). Utiahne sa vťah, zabezpečí sa sponkovaním pri dvojnásobnom preložení tkanice. Nakoniec sa začistí rubová strana dielca separačnou NT LUTRASIL 80, pričom NT sa zahne z každej strany cca 2,5 cm, sponkami BeA 380/10.

Na rubovú plochu sedadla sa namontujú nábytkové knopkové závesy samoreznými skrutkami Ø 1,3/20.

Tabuľka 2, kusovník

P. č.
Názov diela, dielca Materiál
Rozmery [mm]
Merná jednotka
h
š
ks
ks
m
kg
1.
SEDADLO ODKLOPNÉ  
75
340
380
1
1.I
Padoska DTD
18
330
370
1
1.II
Doska Nawapur Welness PUR pena
60
350
390
1
1.III
Separačná netk. textília 80 gm-2 rúno
10
470
510
1
1.IV
Separačná netk. textília 80 gm-2 LUTRASIL
0,1
350
390
1
1.V
Poťahový trojuholník Useň biela
0,9
320
350
2
1.VI
Poťahový trojuholník Useň čierna
1,1
370
310
2
1.VII
Závesy nábytkové knopkové kov
20/40
40
2
1.VIII
Samorezné skrutky do dreva kov
Ø 3,5
16
6
1.IX
Sponky BeA 380 hliník
10
150*
1.X
Tkanica textilná keprovka
10
1
1.XI
Nite Amann čm 10 PES
4,5
1.XII
Lepidlo čalúnnické FORBO 3494      
0,05
2.
PODSTAVEC  
280
320
380
1
2.I
Bok ľavý, pravý, predný, zadný DTD
18
280
380
4
2.II
Izolačná textília filc
2
410
1200
1
2.III
Poťah trojuholník predný a zadný useň biela
0,9
160
320
4
2.IV
Poťah trojuholník ľavý a pravý useň biela
0,9
250
280
4
2.V
Poťah trojuholník predný a zadný useň čierna
1,1
320
250
4
2.VI
Poťah trojuholník ľavý a pravý useň čierna
1,1
160
380
4
2.VII
Tkanica textilná keprovka
10
1
2.VIII
Nite Amann čm 30 PES
20
2.IX
Samorezné skrutky kov
Ø 4,0
40
18
2.X
Sponky BeA 380 hliník
10
300*
2.XI
Čalúnnické lepidlo FORBO 3494    
0,15
3.
DNO
5
290
320
1
3.I
Preglejka PDP
5
290
320
1
3.II
Sponky BeA 380 hliník
10
0,02*
3.III
Klzáky trojuholníkové DVD
3,3
50
50
4
3.IV
Čalúnnické klince kov
Ø 1,8
20
15
Poznámka: * = súprava (150 ks)
Obr. 2: Podstavec taburetu s namontovanými závesmi
Obr. 3: Sedadlo s namontovanými závesmi pre otváranie

Dno taburetu z PDP o rozmeru 290 mm × 320 mm sa pred montážou na podstavec prevŕta vetracími otvormi priemeru 10 mm tak, ako je to znázornené na Obr. 4. Potom sa bodovo prisponkuje na dno podstavca sponkami BeA 380/10. Poťah korpusu podstavca sa sponkuje spolu s dnom po obvode krížovým spôsobom.

Trojuholníkové klzáky z DVD sa do rohov dna priklincujú po 3 – 4 čalúnnickými klincami 1,8/20.Konštrukcia čalúnenia spočíva vo vytvorení poťahov z trojuholníkových dielov na jednotlivé dielce (boky bočné – Obr. 13, boky predné a boky zadné – Obr. 10) taburetu. Najskôr sa musia vytvoriť diely s nadmierami na šitie poťahu na sedadlo (Obr. 5, Obr. 6, Obr. 8, Obr. 9, Obr. 11 a Obr. 12). Zošívajú sa dva susedné trojuholníky do vzdialenosti 1 cm od budúceho stredu poťahu niťami Amann čm 30. Po zošití dvojíc zmontujeme - zošijeme polovice poťahov a odstrihneme každú druhú špičku trojuholníka, aby sme mohli prišiť textilnú tkanicu niťami Amann čm 30, pre uskutočnenie skrytého vťahu.

Pri sedadlovom poťahu zošijeme asi 7 cm susedných rovných častí poťahu (Obr. 7) z dôvodu udržania tvaru pri vypínaní poťahu.

Poťah podstavca sa montuje – zošíva z dielcov (boky bočné, boky predné a boky zadné). Voľné konce bokov sa po vypnutí poťahu prisponkujú do vnútra taburetu a na dno taburety.Prototypovanie taburety

Pokiaľ je dokumentácia schválená, postúpi sa technológom za účelom jej realizácie v pomere 1 : 1. Ak niektoré detaily nesúhlasia s návrhom, technológ zaznamená zmeny do dokumentácie (do výkresov, do tabuliek).

Na Technickej univerzite vo Zvolene by bola potrebná bližšia spolupráca medzi dizajnérmi (vychovávajú sa na KDNDV), konštruktérmi, technológmi (vychovávajú sa na KNDV), technicko-hospodárskymi a ekonomickými normovačmi (vychovávajú sa na KPH) najmä v 1° štúdia. Spolupráca by mala začať najneskôr v letnom semestri 2. ročníka stretnutím gestorov jednotlivých predmetov za účelom výberu tém výroby nábytku a jeho prototypovanie.

Pokiaľ sa týka zložitejších výrobkov, je vítaná spolupráca s výrobnou praxou, ktorá má modernejšie strojno-technologické vybavenie.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára